Inna
jakość życia

Technologia, którą Państwu oferujemy odznacza się walorami zdrowotnymi, które nie mogą być porównywane z żadnym innym systemem powszechnie stosowanym w budownictwie. W opozycji do szeroko stosowanych szkodliwych materiałów zawartych w chemii budowlanej - nasza praca jest ściśle związana z użyciem wyłącznie materiałów ekologicznych o najlepszych parametrach. Ma to wyraźny wpływ na jakość życia mieszkańców.

img
img

Oddycha i
reguluje

Płyty robione z cementu mieszanego z popiołem są promieniotwórcze, rakotwórcze i nie przepuszczają powietrza przez co często dochodzi do ich zagrzybienia. Natomiast glina – jako materiał naturalny – „oddycha” utrzymując optymalną wilgotność wnętrza domu. Dzieje się tak, dzięki istotnej właściwości gliny – sorpcji wilgoci z powietrza oraz jej oddawania. Dzięki temu wilgotność wnętrza jest utrzymywana na poziomie komfortowym dla człowieka. Ściana bowiem, w naturalny sposób, szybko akumuluje wilgoć z otoczenia, natomiast w okresach suchych tę wilgoć oddaje, co ma istotne znaczenie głównie w okresach grzewczych. Równocześnie masywne ściany w okresie letnim wolniej się nagrzewają i dlatego zapewniają korzystny klimat wewnątrz budynku.

Akumuluje
ciepło

Bardzo ważną cechą materiałów stosowanych do wznoszenia ścian jest ich pojemność cieplna. Pojemność cieplna przegrody budowlanej to zdolność akumulowania ciepła przez określony czas w celu wykorzystania go w okresie późniejszym. Badania potwierdzają, iż glina ma największą pojemność cieplną spośród wszystkich materiałów budowlanych. Jest to parametr szczególnie istotny w okresach grzewczych.

img
img

Naturalnie
konserwuje

Glina konserwuje drewno i inne materiały organiczne. Otoczone prze glinę, dzięki równowadze jej wilgotności, zostają osuszone albo pozostają suche, co uodparnia je na zagrzybienia i chroni przed insektami.

Czyni
zdrowymi

Glina wiąże substancje szkodliwe. W badaniach wykazano zdolności absorpcji obcych substancji przez minerały iłu. Ponadto glina ma właściwości lecznicze, antyalergiczne i antybakteryjne. Stanowi również o wiele lepsze zabezpieczenie przed promieniowaniem o wysokiej częstotliwości niż inne materiały budowlane.

img
img

Bezpiecznie
i trwale

Glinę klasyfikuje się do klasy A1 (całkowicie niepalnych). Technologia ubijania do monolitu powoduje, że po wyschnięciu, jej twarda struktura tworzy spójną, ciężką budowlę, która usztywnia konstrukcję. Dom jest bardzo masywny, trwały, a poprzez zastosowanie warstwy izolacyjności – bardzo ciepły.

Powyższe informacje potwierdzone są licznymi badaniami. Usystematyzował i opracował je: inż. Ryszard Belak.